FAQ

Detta är en enkel FAQ för de vanligaste frågorna vi får. Denna FAQ är uppdelad i olika områden av våra produkter, till exempel Marin, Industri, Business och även några andra underkategorier. (Uppdaterad: 01.2024)

Vad gör Signwell?

Vi är en professionell industri- och sjösäkerhetsleverantör. Vi levererar säkerhetsskyltar, rörmärkning, maritima säkerhetsskyltsystem och mycket mer runt hela världen.


IMO KATALOG

Maritime, Marine, ISO

INDUSTRI KATALOG

Vart befinner ni er?

Vi är ett företag baserat i Finland och har vårt kontor och produktionsanläggning i Ekenäs, Finland.

Vad är era leveranstider?

Vi strävar efter snabba leveranser, vanligtvis är vår produktionstid 1-4 arbetsdagar, men kan vara längre beroende på projektets storlek om du behöver en nogrannare uppskattning kontakta oss på info@signwell.fi

Vad är det bästa sättet att ta kontakt?

Du kan hitta våran kontakt information på vår Kontakt sida.
Via Email försöker vi alltid att svara samma dag men detta kan variera beroende på arbetsmängd och ledigheter.

Vilka certifikat har Signwell?

Vi är DNV certifierad för att göra Low Location Light (LLL) mätningar. Vi är även 3M Matched Component System (MSC) produktion certifierad.

Kan ni laga skräddarsydda (Custom) säkerhetsskyltning?

Ja det gör vi. Vi tillverkar skräddarsydda säkerhetsskyltar, t.ex. kombinationsskyltar med egen text och valda säkerhetssymboler enligt ISO 7010. Se vår INDUSTRI- och IMO-katalog för mer information om våra produkter. Du kan även ta kontakt på info@signwell.fi för direkt hjälp.

IMO KATALOG

Maritime, Marine, ISO

INDUSTRI KATALOG

Industri

Rörmärkning

Vilken rörmärkning skall jag änvända?

Att välja kvaliteten på rörmärkningen beror på flera faktorer. Kommer rörmärkningarna att finnas i utomhusutrymmen? Är klimatet extremt? Är rörledningen varm och eller oljig? Då rekommenderas Premium rörmärkningskvalitet. Standard kvaliteten är medelmåttig, det vill säga lämplig för de flesta rörledningar inomhus och utomhus. Economy kvaliteten är lämplig för korttidsanvändning och inomhusutrymmen.

Rörmärkning inuti fästen är också tillgänglig och är ett utmärkt alternativ till Premium rörmärkning. Rörmärkningen inuti fästerna kan göras som ett inskjutningsalternativ om du behöver byta rörmärkningen ofta eller som en engångsinstallation.

Vad är den senaste rörmärkningsstandarden?

Den nuvarande rörmärkningsstandarden som vi följer och har varit med och utvecklat är
PSK0903. Läs gärna mer om PSK0903 i vår INDUSTRI katalog eller skicka ett mail till info@signwell.fi med dina frågor.

Säkerhetsskyltar (Industri)

Vilka material är era säkerhetsskyltar gjorda av?

Våra säkerhetsskyltar är huvudsakligen gjorda av styv PVC som är från 1 mm till 2 mm i tjocklek.
Våra säkerhetsskyltar kan även tillverkas av aluminium och aluminiumkomposit eller Pet-X (PVC-fri och halogenfri) på begäran.

Hur beställer jag säkerhetskyltar?

Vi rekommenderar att du använder vår Signwell INDUSTRI katalog för att se vilka produkter du behöver. Via e-post, med hjälp av våra produktkoder kan du enkelt beställa skyltar från oss. Kontakta oss på info@signwell.fi och berätta följande.
1. Storlek på skylten.
2. Koden på skylten från vår INDUSTRI katalog till exempel denna skylt nedan har koden W001.


3. Material till exempel PVC tjocklek är inte nödvändigt men kan specificeras.
4. Laminerad eller olaminerad.
5. Foto av skylten är till stor hjälp för oss om det är en skräddarsydd skylt.

Om du inte riktigt vet vad du behöver kontakta oss på info@signwell.fi och förklara din situation så hjälper vi alltid gärna till.

Vad är de olika säkerhetsskyltarna?

Det finns många olika säkerhetsskyltar men här är de vanligaste.

Obligatoriska säkerhetsskyltar ger råd i speciella situationer som att använda skyddsutrustning. Bakgrunden är vit med symbolen vit inuti en blå cirkel. Om text ingår är den vit inuti en blå ruta.

Varningsskyltar varnar för fara och syftar till att förhindra olyckor. Bakgrunden är vit med symbolen placerad inuti en gul triangel och om text ingår är den svart och placerad inuti en gul ruta.

Förbudsskyltar förmedlar information om föreskrifter och förbud som syftar till att förhindra skadligt beteende. Bakgrunden är vit med symbolen placerad inuti en röd förbudscirkel och text om den ingår är svart och placerad under förbudscirkeln.

Vad är utrymningsskyltar?

Utrymningsskyltar är gjorda för att visa dig omedelbart på ett enkelt och begripligt sätt den snabbaste utrymningsvägen i händelse av en nödsituation.

Vad är era utrymningsskyltar gjorda av?

Våra utrymningsskyltar är gjorda av Aluminium, Fotoluminescerande plast och det finns även elektriska utrymningsvägsskyltar.
Läs mer om våra flyktvägsskyltar i vår IMO-katalog från sidan 59.

Tankmärkning

Vilka material används för tankmärkning?

We make our tank markings from Aluminium, Vinyl/sticker, Aluminium composite and Plastic. The material depends on the surface, placement and size of the tank.

Vi gör våra tankmärkningar av Aluminium, Vinyl/Klistermärke, Aluminium komposit och Plast. Materialet beror på tankens yta, placering och storlek.

Vad är tankmärkning egentligen?

Tank marking is a safety marking that should be affixed to the side of the tank(s). The marking should contain the following information: content, capacity/cubic volume, position/tank number and any hazardous characteristics. The markings must be placed for optimal visibility.

Tankmärkning är en säkerhetsmärkning som ska fästas på sidan av tanken/tankarna. Märkningen ska innehålla följande information: innehåll, kapacitet/kubikvolym, position/tanknummer och eventuella farliga egenskaper. Markeringarna måste placeras för optimal synlighet.

Marin

IMO Säkerhetsskyltar (Marin)

Vad är IMO skyltar?

IMO-skyltar är de standardiserade säkerhetsskyltarna för marinindustrin och används för sjöfartsindustrin, båtar, fartyg och färjor. Våra IMO-skyltar är gjorda av PETX och högkvalitativt aluminium beroende på ditt behov. Våra IMO-skyltar kommer också med en baksida av dubbelhäftande tejp för enkel installation.

Vad är PETX och varför skall jag välja det?

We recommend PETX because it is 100% recyclable, flame retardant, halogen free and has a glossy high quality finish with a long lifespan.

Vi rekommenderar PETX eftersom den är 100 % återvinningsbar, flamskyddad, halogenfri och har en glansig högkvalitativ finish med lång livslängd.

Vad är utrymningsskyltar?

Utrymningsskyltar är gjorda för att visa dig omedelbart på ett enkelt och begripligt sätt den snabbaste utrymningsvägen i händelse av en nödsituation.

Vad är era utrymningsskyltar gjorda av?

Våra utrymningsskyltar är gjorda av Aluminium, Fotoluminescerande plast och det finns även elektriska utrymningsvägsskyltar.
Läs mer om våra flyktvägsskyltar i vår IMO-katalog från sidan 59.

Rörmärkning Och Maritima Tejper

Vilken är den senaste standarden inom maritim rörmärkning?

ISO 20560-1 är den senaste standarden.

Vad är skillnaden mellan Polyespro, Standard och Economy rörmärkning?

Polyespro: är den högsta kvalitetsrörmärkningen på marknaden idag. Polyespro har en hög temperaturbeständighet, lång livslängd och perfekt färgbeständighet.

Standard: standardrörmärkning är en laminerad rörmärkning som använder sandwichtekniken och är utmärkt för både inomhus- och utomhusbruk.

Economy: är en olaminerad version av rörmärkning. Rekommenderad användning av denna tejp är inomhus men den kan användas utomhus också med en kortare livslängd.

För mera information kan du läsa vår IMO catalogue från sidan 162.

Vad är SOLAS-Säkerhetstejper?

SOLAS-Säkerhetstejper är tejp som hjälper dig med allt från rörtätning till stopp av korrosion.
Läs gärna mer om våra SOLAS-Säkerhetstejper på vår hemsida här Du kan även läsa mera om dessa i vår IMO catalogue från sidan 34.

Low Location Lighting System

Vad är LLL och LED-LLL?

LLL eller Low Location Lighting är en del av utrymningsvägssystemet ombord på ett fartyg som transporterar fler än 36 passagerare enligt lag.

Läs gärna mer om LLL och Led-LLL i vår IMO-katalog från sidan 65 eller på vår produktsida här.

Hur fungerar LED-LLL?

LS LED Low Location Lighting (3L) Systemet är ett helt oberoende system som består av LED-kontroll linjer som kallas i ändlös konfiguration, från LED-skyltar som kan integreras i systemet. En mängd olika aluminiumprofiler för alla installationsändamål och strömförsörjning med eller utan batteribackup som kan mata mer än 1 000 m 3L LED-remsa och vårt LED Low Location Light-system är kompatibelt med de vanligaste installerade 3L-systemen.

Vilka certifikat har LLL?

LED LLL-systemet uppfyller de miljöförhållanden och testprocedurer som anges i följande publikationer:
– IEC Pub. 598-2-22
– Föreskrift om utförande av typprovningar av delar av elektrisk utrustning
– Typgodkännande av instrumenterings- och automationsutrustning, DNV.
– Typgodkännandesystem, Lloyds Register (LR)

Behöver jag göra någonting efter en installation av LLL/Led-LLL?

Only thing you need to do is to renew your LLL certificate once every 5 years. It is mandatory according too IMO RESOLUTION A.752(18).

Det enda du behöver göra är att förnya ditt LLL-certifikat en gång vart femte år. Det är obligatoriskt enligt IMO RESOLUTION A.752(18).

Kan Signwell göra LLL inspektioner?

Jo! Signwell är en DNV certifierad LLL inspektör.

Business

Lagar ni rollups?

Ja det gör vi, vi uppdaterar även gamla. Du kan få högkvalitativa rollups i en mängd olika storlekar för kontor, mässor och utställningar. Våra rollups är lätta att bära och lätta att använda. Du får en så kallad lättburen väska med varje rollup du köper.

Vad är Snap frames?

Snap frames är ett lättanvänt verktyg som hjälper dig att sätta upp nödutgångsplaner, områdeskartor, marknadsföringsaffischer och mycket mer. Snap frames är tillverkade av extruderad aluminium och är därför långvariga och hållbara. Det är också ett lättåtervinningsbart och miljövänligt val. Snap frames finns i många olika storlekar från A0 – A5.

Har ni en business katalog?

För tillfället inte men den är påväg!

Vad är Vista System?

Vista is the worlds leading signage solution. Vista has many different models and sizes for all of your needs. Please read more about Vista in our industry catalogue or contact us at info@signwell.fi for a more in depth explanation about Vista.

Vista är världens ledande skyltlösning. Vista har många olika modeller och storlekar för alla dina behov. Läs mer om Vista i vår industri katalog eller kontakta oss på info@signwell.fi för en mer djupgående förklaring om Vista.

Kan Vista System användas utomhus?

Yes! Vista systems are suitable for indoor and outdoor usage due to the usage of good materials which makes Vista a very long lasting system.
Vista systems are also easy to recycle due to their clean materials.

Ja! Vista System är lämpliga för inomhus- och utomhusbruk på grund av användningen av bra material vilket gör Vista till ett mycket långvarigt system.
Vista System är också lätta att återvinna på grund av deras rena material.

Finns det något att bekämpa EV-bränder med idag?

Yes there is! Fire isolator is the fastest way to fight EV-fires on the market today, you can read more about Fire isolator here or directly at.

Ja det finns! Fire isolator är det snabbaste sättet att bekämpa EV-bränder på marknaden idag, du kan läsa mer om Fire isolator här Kataloger eller direkt på www.fireisolator.com.

Beställ vårt nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.