Tillbaka
Image

Cisternmärkning

Vad är cisternmärkning?

Cisternmärkning är en säkerhetsmärkning som ska fästas på sidan av tankar, cisterner och andra behållare. Cisternmärkningen ska innehålla följande information: ämne, volym/kubikvolym, plats/behållarnummer och eventuella pictogram, GHS, för farliga ämnen som förvaras inuti förvaringsbehållaren. Dessa markeringar måste placeras för optimal synlighet.

Cisternmärkningens Kärnelement

  • Ämne
  • Tankens identifieringsnummer/ Tanknamn
  • Farosymboler (GHS-piktogram)

Innebörden av cisternmärkning

Cisternmärkning informerar användare, underhållstjänster och övrig personal om exakt vilka ämnen som finns där. Märkningsbehållare är främst avsedda för att identifiera potentiella risker för att förhindra olyckor. Cisternmärkningen spelar också en nyckelroll i nödsituationer, då ett snabbt identifieringsmeddelande ska vara synligt för både interna och externa räddningstjänster.

Cisternmärkning / behållarmärkning är föreskriven i lag och förordningar. Tankar och rör ska märkas enligt standarder, t ex EU-direktiv EU 92/58/EEC, SFS5491, ISO 20560-2

Cisternmärkning: Placering och planering

För att fylla kraven för cisternmärkning / tankmärkning / behållarmärkning är det mycket viktigt att märkningen är synlig och läsbar. Vid planering av placering av tank markeringar är placeringen viktig för optimal identifiering. Tank märkningen är huvudsakligen placerad på själva tanken, cisternen eller annan behållare, men om det inte är möjligt kan andra lika effektiva lösningar användas. Den faktiska storleken på behållarmärkningen beror på volymen och läsavståndet.

Material:

Cisternmärkningens förverkligande

Signwell tar hand om hela processen. Allt från designen av cisternmärkningen till genomförandet av märkningen. Vårt team gör planeringen och layouten och tillverkar tankmarkeringarna i våra produktionsanläggningar så att vi korrekt kan utföra din leverans och ditt projekt. Vi tillverkar märkningarna med lämpliga kvalitetskrav för att tåla miljön och önskad livslängd. Våra installationsteam specialiserade på tankmärkning tar hand om genomförandet och ser till att markeringarna placeras synligt och därefter.

Dela

Be om offert

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Beställ vårt nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.