google-site-verification=JSj3hj59c1pVOObOAhDMEkvAdGS4fD4Y-lT5BlakNgQ
Tillbaka
Image

Cistern märkning

Vad är cistern märkning?

Cistern märkning är en säkerhetsmärkning som ska fästas på sidan av tankar, cisterner och andra behållare. Cistern märkningen ska innehålla följande information: ämne, volym/kubikvolym, plats/behållarnummer och eventuella pictogram, GHS, för farliga ämnen som förvaras inuti förvaringsbehållaren. Dessa markeringar måste placeras för optimal synlighet.

Kärnelement

  • Ämne
  • Tankens identifieringsnummer/ Tanknamn
  • Farosymboler (GHS-piktogram)

Innebörden av cistern märkning

Cistern märkningen informerar användare, underhållstjänster och övrig personal om exakt vilka ämnen som finns där. Märkningsbehållare är främst avsedda för att identifiera potentiella risker för att förhindra olyckor. Cistern märkningen spelar också en nyckelroll i nödsituationer, då ett snabbt identifieringsmeddelande ska vara synligt för både interna och externa räddningstjänster.

Cistern märkning / behållarmärkning är föreskriven i lag och förordningar. Tankar och rör ska märkas enligt standarder, t ex EU-direktiv EU 92/58/EEC, SFS5491, ISO 20560-2

Cistern märkning: Placering och planering

För att fylla kraven för cistern märkning / tankmärkning / behållarmärkning är det mycket viktigt att märkningen är synlig och läsbar. Vid planering av placering av tankmarkeringar är placeringen viktig för optimal identifiering. Tankmärkningen är huvudsakligen placerad på själva tanken, cisternen eller annan behållare, men om det inte är möjligt kan andra lika effektiva lösningar användas. Den faktiska storleken på behållarmärkningen beror på volymen och läsavståndet.

Material:

Cistern märkningens förverkligande

Signwell tar hand om hela processen. Allt från designen av märkningen till genomförandet av märkningen. Vårt team gör planeringen och layouten och tillverkar tankmarkeringarna i våra produktionsanläggningar så att vi korrekt kan utföra din leverans och ditt projekt. Vi tillverkar märkningarna med lämpliga kvalitetskrav för att tåla miljön och önskad livslängd. Våra installationsteam specialiserade på tankmärkning tar hand om genomförandet och ser till att markeringarna placeras synligt och därefter.

Dela

Be om offert

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Beställ vårt nyhetsbrev