Signwell Suomen uuden prosessimerkinnän standardin aloitteentekijä

21.03.2024

PSK 0903: Suomen uusi putkistomerkintä- standardi, tunnusvärit ja -merkinnät

PSK 0903 on Suomen uusi prosessimerkinnän standardi, joka varmistaa putkijärjestelmien ja säiliöiden merkintöjen yhdenmukaisuuden. Tämä on ensimmäinen Suomessa oleva putkistomerkintä standardi, joka on linjassa maailmanlaajuisten ISO 20560-1 ja ISO 20560-2 standardien kanssa, jotka määrittelevät yhtenäisen merkintäturvajärjestelmän putkille ja varastosäiliöille. Graafisten symbolien yhtenäisyys, yhtenäiset värikoodausratkaisut ja identtiset tiedonjakelumenetelmät varmistavat paremman tunnistuksen ja nopeamman ymmärtämisen mahdollistaen mahdollisen vaaran välittömän tunnistamisen. PSK 0903 korvaa kumotun standardin SFS 3701:1995

Signwell PSK0903 Putkistomerkintä

PSK0903 & PSK0902

PSK 0902 standardissa esitetään ohjeita sekä mallit purku- ja lastauspaikkojen, säiliöiden, laitteiden, putkilinjojen sekä kiinteiden aineiden käsittelyn ja muiden laitteiden merkitsemisestä, silloin kun niiden vaaditaan tulevan esille turvallisuuden, käytön tai kunnossapidon kannalta.

PSK 0903 sisältää putkistoissa virtaavien aineiden tunnusvärien määrittelyt, merkintöjen soveltamisohjeet ja tunnuskilpien rakenteet.

Putkistomerkinnän tarkoituksena on antaa putkiston sisällöstä tietoja, jotka ovat tarpeen käyttö- ja kunnossapitotehtävien suorittamisen sekä uuden henkilöstön kouluttamisen kannalta. Lisäksi putkistomerkinnät antavat käsityksen putkiston sisällöstä ja sen vaarallisuudesta. Erityisesti häiriö- ja vaaratilanteissa merkinnät mahdollistavat käyttö-, palo- ja pelastushenkilöstön oikean toiminnan.

Tunnusmerkintöjä käytetään teollisuuden putkistoissa sekä LVI-putkistoissa. Standardia voidaan soveltaa myös muilla aloilla. Lisäksi standardi sisältää myös lääkkeellisten kaasujen putkistojen merkinnät.

Standardien laadinnasta on vastannut työryhmä PSK09/5 Laitteiden ja putkiston merkintä, jossa on mukana tuotannon, suunnittelun, valmistajan, koulutuksen sekä laitetoimittajien edustajia.

Signwell PSK0903 Putkistomerkintä

PSK 0903 ja SIGNWELL

Pitkä työmme prosessimerkintäalalla putkien ja säiliöiden merkintäprojekteissa, tietämyksemme ja kokemuksemme ansiosta pystymme tarjoamaan projektillesi yhtenäiset prosessimerkinnät, jotka täyttävät sekä uuden kotimaisen standardin PSK0903 ja kansainvälisten ja muiden maiden standardien vaatimukset koskien putkisto- ja säiliömerkintöjä.  

Signwell PSK0903 säiliömerkintä

Viime vuosina on ehtinyt tapahtua paljon, sillä maailmanlaajuinen standardi, ISO 20560 lanseerattiin tuomaan yhdenmukaisuutta putkisto- ja säiliömerkintään. Signwell on toiminut standardin PSK 0903 aloitteentekijänä nostaessaan esiin ratkaisuidean Suomen putkisto- ja säiliömerkintästandardin päivittämisestä yhteensopivasti kansainvälisen putkien ja säiliöiden merkintästandardin kanssa.

Signwell putkistomerkinnät

Signwell varmistaa, että turvallisuustaso teollisuudessa ja meriteollisuudessa on mahdollisimman korkea. Teemme jatkuvasti työtä tiiviisti mm. asiakkaiden kanssa kehittääksemme entistä parempia ratkaisuja tuotteisiimme ja palveluihimme. Signwell oli PSK Standardisoinnin työryhmässä laatimassa myös standardin PSK 0902 edellistä painosta.

PSK 0903 standardin toteuttaminen vaatii alan asijantuntijan

Oletko kiinnostunut PSK 0903 -standardin mukaisten putkimerkintöjen toteuttamisesta ja/tai säiliöiden mukaisista merkinnöistä? Signwell alan edelläkävijänä huolehtii koko prosessista – Kaikki vaiheet suunnittelusta putkistomerkinnän toteuttamiseen. Tiimimme tekee suunnittelun ja layoutin sekä valmistaa putkimerkinnät tuotantolaitoksissamme, jotta voimme toteuttaa toimituksesi ja projektisi asianmukaisesti. Valmistamme merkinnät asianmukaisin laatuvaatimuksin kestämään ympäristön ja putkimerkintöjen halutun käyttöiän. Putkistomerkintään erikoistuneet asennustiimimme huolehtivat toteutuksesta ja varmistavat, että putkimerkinnät sijoitetaan näkyvästi ja vastaavasti.

Ota yhteyttä meihin, jos haluat lisää informaatiota uudesta PSK0903 standardista tai jos haluaisitte tarjouksen liittyen kokonaisvaltaiseen prosessimerkintään projektillesi. Lähetä tarjouspyyntö: sales@signwell.fi

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.